Shranjevanje mikroorganizmov v Ex

V mikrobiolški zbirki Ex shranjujemo praktično vse kulture v metabolno neaktivnem stanju. S tem zagotavljamo, da shranjeni sevi v čim večji meri ohranjajo značilnosti, ki so jih imeli ob prevzemu. Najbolj pomembne metode, ki omogočajo takšno shranjevanje, so liofilizacija, shranjevanje v zamrzovalnikih pri temperaturi –80 °C ter shranjevanje v tekočem dušiku pri –196 °C in njegovih parah pod –140 °C. Samo tiste mikroorganizme, ki niso primerni za krio-shranjevanje ali za liofilizacijo, vzdržujemo v obliki aktivne rasti na agarnem gojišču, prekrite z mineralnim oljem ali adsorbirane na granule silikagela.

Identifikacija kultur

Večina glivnih kultur je identificiranih na osnovi fenotipskih podatkov (morfologija kultur, razmnoževalnih struktur) in nukleotidnega zaporedja ITS rDNA ali LSU rDNA, včasih tudi na osnovi delnih zaporedij gospodinjskih genov, ki kodirajo aktin, beta tubulin in transkripcijski elongacijski faktor 1 alfa.

Sevi bakterij in arhej so identificirani bodisi na osnovi fenotipske karakterizacije in /ali dodatnih genotipskih podatkov: delnega zaporedja gena za 16S rRNA.

Vodenje podatkov mikrobiološke zbirke Ex – program Biotree

Za vodenje podatkov mikrobiološke zbirke Ex je bil v sodelovanju z podjetjem Digisar d.o.o. razvit računalniški program Biotree.

Podatki so prikazani: rod, vrsta, oznaka seva Ex, izvor, kategorija cene, izoliral, identificiral, polje za objavo na netu (opis seva v katalogu, ki se pojavi pri iskanem imenu), habitat, lokacija.

Vrednost genske banke ni odvisna samo od kvalitete shranjenih sevov, temveč tudi od količine in natančnosti podatkov, ki se nanašajo na seve. Podatke v bazi zato stalno posodabljamo z novimi odkritji in s tem v mnogih primerih omogočamo vpogled v ekologijo seva, patogeni potencial in biotehnološko uporabnost. Pogosto podatki o sevu vključujejo tudi ustrezno bibliografijo, ilustracije in spletnimi povezavami na vnose v drugih podatkovnih bazah.