Povezava mikrobiološke zbirke Ex s strokovnimi mednarodnimi organizacijami

Mikrobiološka zbirka Ex je članica Svetovnega združenje za mikrobiološke zbirke (World Federation for Culture Collections – WFCC) in Evropskega združenja za mikrobiološke zbirke (European Culture Collection Organization – ECCO). Podatki mikrobiološke zbirke Ex so vključeni v svetovno podatkovno bazo (World Data Center – WDCM).

Mednarodna sodelovanja

Mikrobiološka zbirka Ex aktivno sodeluje s sorodnimi tujimi institucijami: Zbirka biotehnološko pomembnih gliv na Inštitutu za biotehnologijo Danske tehnične univerze (DTU), Lyngby, Danska; zbirka gliv Centraalburaeu voor Schimmelcultures (CBS) Biodiversity Centre, Utrecht, Nizozemska; Naravoslovno tehnološka fakulteta Univerze v Lizboni, Caparica, Portugalska; University of Perugia, Perugia, Italija; Université de Bretagne occidentale, Plouzane, Francija; Institute of Plant Sciences, Karl-Franzens-Universität Graz, Avstrija; University of Strasbourg, Department of Genetics, Genomics and Microbiology, Francija; Univerza v Cordobi, Španija; Katoliška univerza, Louvain, Belgija; Univerza Bariloche, Argentina; Uniformed Services University of the Health Sciences Washington, ZDA; Agriculture and Agri-Food Canada, Ottawa, Ontario, Kanada.