Vodja IC Mycosmo: prof. dr. Nina Gunde – Cimerman

 

Kurator Ex mikrobiološke zbirke: doc. dr. Polona Zalar

 

Raziskovalci z doktoratom: doc. dr. Martina Turk, doc. dr. Cene Gostinčar, asist. dr. Monika Novak Babič, dr. Jerneja Zupančič

 

Študentka na doktorskem študiju: Anja Černoša

 

Tehnični sodelavki: Mojca Matul, prof. biol. in gos., Barbara Kastelic – Bokal