Vodja IC Mycosmo: prof. dr. Nina Gunde – Cimerman

 

Kurator Ex mikrobiološke zbirke: doc. dr. Polona Zalar

 

Raziskovalci z doktoratom: prof. dr. Cene Gostinčar, doc. dr. Martina Turk, asist. dr. Monika Novak Babič, asist. dr. Monika Kos

 

Raziskovalci: Mojca Matul, Luen Zidar

 

Študentki na doktorskem študiju: Anja Černoša, Amela Kujović, Klavdija Fortuna

 

Tehnična sodelavka: Barbara Kastelic – Bokal