Vodja IC Mycosmo: prof. dr. Nina Gunde – Cimerman

 

Kurator Ex mikrobiološke zbirke: doc. dr. Polona Zalar

 

Raziskovalci z doktoratom: doc. dr. Martina Turk, doc. dr. Cene Gostinčar, asist. dr. Monika Novak Babič, dr. Jerneja Zupančič, dr. Monika Kos

 

Študentki na doktorskem študiju: Anja Černoša, Amela Kujović

 

Strokovna sodelavka: Mojca Matul, prof. biol. in gos.

 

Tehnična sodelavka: Barbara Kastelic – Bokal