Povezave - izbrane svetovne mikrobne spletne strani

Mikološke spletne strani:

Index fungorum, Mycobank, Black yeast working group, Microbiological garden.

 

Bakteriološke spletne strani (bakterije in arheje):

Todar´s Online Textbook of Bacteriology

List of Bacterial Names with Standing in Nomenclature

The Taxonomic Outline of Bacteria and Archaea

 

Arheje:

http://www.ucmp.berkeley.edu/archaea/archaea.html

Povezave Mycosmo s centri odličnosti

COOT

Aplikativni pomen ekstremofilnih raziskav izpričuje vključenost v Center odličnosti Okoljske tehnologije (vodja dr. Milena Horvat), v okviru katerega smo se ukvarjali z reševanjem problema zasoljevanja komunalnih čistilnih naprav na račun morske plime (Koper) oz. soljenja cest v zimskem času.

CIPKeBiP

Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov, CIPKeBiP, povezuje največje slovenske eksperte in laboratorije s področja znanosti o proteinih, s poudarkom na biomedicinskih in na naravoslovnih vidikih. Center odličnosti CIPKeBiP koordinira Oddelek za Biokemijo, molekulsko in strukturno biologijo na Inštitutu Jožef Stefan in vključuje biokemijske znanstvenike iz osrednje in SV Slovenije, kot tudi srednje velika in večja podjetja.

CipKeBip ima tri glavna področja delovanja:

1. Prilagoditveni mehanizmi ekstremofilov na skrajnostne pogoje v okolju.

2. Intra in intercelularna komunikacija

3. Mehanizmi in poti imunskih odgovorov.