CENIK Ex - Mycosmo

 

Cenik je v veljavi od 1.1.2014.

Vse cene so v evrih in ne vključujejo davka na dodano vrednost (DDV) ter poštnine.

 

Nabava kulture
  • Za industrijo: 100 €

  • Za univerze in neprofitne organizacije: 40 €

 Pri enkratnem naročilu 10 ali več kultur velja 10% popust.

 

Varni depozit v tekočem dušiku in na enem od ostalih način konzerviranja
  • Sprejem kulture, konzerviranje in eno leto skladiščenja: 150 € (industrija), 75 € (univerze in neprofitne organizacije)

  • Vsako nadaljnje leto skladiščenja: 50 € (industrija), 25 € (univerze in neprofitne organizacije)

  • Odprema shranjene kulture njenemu lastniku: 20 €

 

Varni depozit z odprtim dostopom v tekočem dušiku in na enem od ostalih način konzerviranja

  •  Sprejem kulture, konzerviranje in eno leto skladiščenja: 100 € (industrija), 50 € (univerze in neprofitne organizacije)
  • Odprema shranjene kulture njenemu lastniku: 20 €

 

Izolacija bakterij ali gliv

Predpriprava vzorcev in obdelava posameznega vzorca: 100 €*

Izolacija bakterije ali glive v čisti kulturi na trdnem gojišču: 25 €

 *Pri vzorčenju na terenu se obračunajo potni stroški po ceniku Univerze v Ljubljani.

 

Identifikacija gliv

Identifikacija temelji na morfologiji in na sekvenciranju ITS rDNA, po potrebi na zaporedjih drugih genov, ki se uporabljajo v ta namen.

Cena (velja za sev): 150 €*

*Cena velja samo za rutinske identifikacije. Če postopek zahteva veliko dodatnega dela, bo cena obračunana glede na število porabljenih ur

 (po predhodnem dogovoru).

 

Identifikacija bakterij

Identifikacija temelji na sekvenciranju gena za 16S rDNA

Molekularna identifikacija na osnovi gena16S rRNA brez filogenetske analize: 200 €

Fenotipska identifikacija: 150 €

Testiranje na občutljivost za antibiotike: cena po dogovoru

 Cene za izolacijo, identifikacijo in karakterizacijo so minimalne in veljajo samo za rutinske identifikacije. Če je potrebnega veliko dodatnega dela, se cene lahko povečajo v odvisnosti od kompleksnosti vzorca, po predhodnem dogovoru.

 

Pogodbene raziskave

V skladu z vašim povpraševanjem vam pripravimo neobvezujočo oceno stroškov raziskave.

 

Dodatni stroški

 

Dodatni stroški lahko nastanejo v povezavi z bančnimi in administrativnimi stroški.

Zaradi skladnosti z nacionalnimi in mednarodnimi poštnimi in transportnimi pravili, je potrebno rizične organizme 2. skupine zapakirati v predpisano embalažo in jih poslati z zasebnimi poštnimi/kurirskimi podjetji. Stroški pošiljanja bodo pripisani stroškom naročnika.

 

1.)    ZRAČNA ANALIZA:

a.       Kontaminiran prostor: filtracija na plošče MEA, DRBC, DG18, MY50G, MY10-12, HA+Cykloheksimid (2 paralelki po 100 L)

b.      Kontrola – zunaj: enako kot a, le po ena paralelka

ANALIZA: štetje CFU, ocena stanja kontaminacije prostora glede na CFU

CENA: 150 EURO (+ kilometrina po ceniku UL)

 

2.)    IZOLACIJA IN IDENTIFIKACIJA NAJPOGOSTEJŠE GLIVE V ZRAKU:

 ANALIZA: Izolacija in molekularna identifikacija

CENA: 25 EUR (izolacija) + 150 EUR (identifikacija ene kulture) = 175 EUR

 Identifikacija dodatnih kultur izoliranih iz istega vzorca: 85 EUR / kulturo

 

3.)    ODTIS POVRŠINE Z LEPILNIM TRAKOM

ANALIZA: optična mikroskopija, identifikacija do rodov na osnovi mikromorfologije

CENA: 100 EUR

 

4.)     MIKROSKOPIJA VZORCA

CENA: 100 EUR

 

5.)    BRIS PLESNIVE POVRŠINE

ANALIZA: Izolacija in molekularna identifikacija

CENA: 25 EUR (izolacija) + 150 EUR (identifikacija ene kulture) = 175 EUR

 Identifikacija dodatnih kultur izoliranih iz istega vzorca: 85 EUR / kulturo.