KOSTANJŠEK, Rok (interviewee), GUNDE-CIMERMAN, Nina (interviewee). Welcome to the -omics era of the 21st century : will Proteus anguinus finally reveal all its mysteries? : interview with Rok Ko[s]tanjšek and Nina Gunde-Cimerman. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 49, št. 1, str. 7-10, ilustr. ISSN 0583-6050. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/8009/8100, DOI: 10.3986/ac.v49i1.8009. [COBISS.SI-ID 35062019], [JCRSNIP]

KOSTANJŠEK, Rok (interviewee), GUNDE-CIMERMAN, Nina (interviewee). Welcome to the -omics era of the 21st century : will proteus anguinus finally reveal all its mysteries? : interview with Rok Kotanjšek[!] and Nina Gunde-Cimerman. Acta carsologica. [Spletna izd.]. 2020, vol. 49, no. 1, str. 7-10, ilustr. ISSN 1580-2612. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/8009, DOI: 10.3986/ac.v49i1.8009. [COBISS.SI-ID 33440771], [JCRSNIP]

RATEJ, Maja (author, interviewer), GREGORIČ, Matjaž. Vse živo. 3, Neverjetni mikrobi. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. Frekvenca X, 145. https://val202.rtvslo.si/2019/02/frekvenca-x-145/. [COBISS.SI-ID 44452141]

GUNDE-CIMERMAN, Nina (interviewee). Kdo se boji črnih kvasovk?. Ognjišče. [Tiskana izd.]. jul. 2018, leto 54, št. 7, str. 64-65. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 4735055]

GUNDE-CIMERMAN, Nina (interviewee). Človeška ribica in biotehnološki titan. Večer. [Tiskana izd.]. 14. apr. 2018, str. 10-11. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 4672847]

GUNDE-CIMERMAN, Nina (intervjuvanec). Dr. Nina Gunde Cimerman. Mladina, ISSN 0350-9346, 1. jul. 2013, posebna št. , str. 80-84, portret. [COBISS.SI-ID 2833743]

GUNDE-CIMERMAN, Nina (intervjuvanec). Pomivalni stroji --- : --- gospodinjski inkubatorji nevarnih gliv. Mladina, ISSN 0350-9346, 2011, št. 25, str. 12. [COBISS.SI-ID 28856281]

GUNDE-CIMERMAN, Nina (intervjuvanec). Senzacija iz slovenskih pomivalnih strojev. Zdravje, ISSN 0351-5621, avg. 2011, letn. 33, št. 378, str. 17-19, ilustr. [COBISS.SI-ID 28855769]

GUNDE-CIMERMAN, Nina (intervjuvanec). Zakaj je slovenska sol tako bela?. Bonbon, ISSN 1854-4452, sep. 2009, letn. 4, št. 179, str. 10-14. [COBISS.SI-ID 27109849]

ČREPINŠEK, Zalika (intervjuvanec), TOMAŽEVIČ, Miha (intervjuvanec), IHAN, Alojz (intervjuvanec), ZAVRTANIK, Danilo (intervjuvanec), GUNDE-CIMERMAN, Nina (intervjuvanec). Intelektualci kot družbeni paraziti?. Finance, ISSN 1318-1548, 6. nov. 2009, št. 216, str. 16-17, portret. [COBISS.SI-ID 6180729]

TRILLER, Ciril (intervjuvanec), SMRKE, Dragica (intervjuvanec), GUNDE-CIMERMAN, Nina (intervjuvanec). Gnusno? Ne, naravno!. Jana, ISSN 0350-9125, 18. avg. 2009, letn. 37, str. 20-22. [COBISS.SI-ID 28256985]

GUNDE-CIMERMAN, Nina (intervjuvanec). Ličinke muhe pozdravijo kronične rane : na tak način je bilo v zadnjih letih uspešno pozdravljenih 33 bolnikov, ki jim zdravniki niso mogli več pomagati. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 2007, letn. 57, št. 152, str. 30, ilustr. [COBISS.SI-ID 23113177]

TURK, Marta (intervjuvanec), MUCK, Desa (intervjuvanec), GUNDE-CIMERMAN, Nina (intervjuvanec), POTRČ, Marjeta (intervjuvanec). Ženske na stranskem tiru. Naša žena, ISSN 0350-9737, 2005, let. 65, št. 3, str. 8-10. [COBISS.SI-ID 1368201]

GUNDE-CIMERMAN, Nina (intervjuvanec), SVETE, Tatjana (oseba, ki intervjuva). Drobni biokirurgi rešujejo življenja, 2005, let. XIII, št. 47, str. 9. [COBISS.SI-ID 1442441]

GUNDE-CIMERMAN, Nina (intervjuvanec). Sečoveljske glive tudi na Marsu? Naša žena, ISSN 0350-9737, 2004, let. 64, št. 6, str. 10-12. [COBISS.SI-ID 1184137]

GUNDE-CIMERMAN, Nina (intervjuvanec). Poiskati je treba življenje na : pogovor z biologinjo Nino Gunde Cimerman o mikrosvetu gliv v Sečoveljskih solinah. Primorske novice, ISSN 1580-4720. KP [Koprska izd.], 2004, št. 50, str. 13. [COBISS.SI-ID 1184393]

GUNDE-CIMERMAN, Nina (intervjuvanec), ŽELEZNIK, Neva (oseba, ki intervjuva). Zasvojena z glivami. 7D, ISSN 0351-8485. [Tiskana izd.], 2003, let. 52, št. 3, str. 12-13. [COBISS.SI-ID 1140873]

GUNDE-CIMERMAN, Nina (intervjuvanec). Intervju z Nino Gunde-Cimerman. Ona, ISSN 1318-3028, 1999, let. 1, št. 18, str. 10-14. [COBISS.SI-ID 690825]