ŽGUR-BERTOK, Darja, PETROVIČ, Uroš, GUNDE-CIMERMAN, Nina. Katedra za molekularno genetiko in biologijo mikroorganizmov. Acta biologica slovenica : ABS. [Tiskana izd.]. 2020, vol. 63, št. 1, str. 109-114, ilustr. ISSN 1408-3671. [COBISS.SI-ID 28617219]

 
GUNDE-CIMERMAN, Nina. Dishwashers may harbor toxic fungi. Bottom line/health, ISSN 1092-0129, Mar. 2012, vol. 26, no. 3, str. 7. [COBISS.SI-ID 30247897]
 
GUNDE-CIMERMAN, Nina. Dishwashers can be breeding grounds. Bottom line,
personal, ISSN 0274-4805, 15 Jan. 2013, vol. 34, no. 2, str. 30-31. [COBISS.SI-ID 30430681]
 
GUNDE-CIMERMAN, Nina (drugo). 245 uspešnih Slovencev: znanstveniki : biotehnologija : Nina Gunde-Cimerman. Manager, ISSN 0353-8079, jun. 2012, št. 8, str. 30, ilustr. [COBISS.SI-ID 30228697]
 
REMŠKAR, Maja, VAUPOTIČ, Janja, MILOŠEV, Ingrid, DROBNE, Damjana, GUNDE-CIMERMAN, Nina, PIPAN TKALEC, Živa, FILIPIČ, Metka. Nanotehnologija v boju z nevarnimi nanodelci : kaj vemo o nanodelcih in njihovem vplivu na zdravje. Delo, ISSN 0350-7521, 22.02.2007, letn. 49, št. 43, str. 19. [COBISS.SI-ID 20595751]
 
GUNDE-CIMERMAN, Nina, PLEMENITAŠ, Ana. Mikrosafari - Čudoviti svet mikroorganizmov solin. Proteus, ISSN 0033-1805, maj-jun. 2006, letn. 68, št. 9/10, str. 460-461, ilustr. [COBISS.SI-ID 25374765]
 
GUNDE-CIMERMAN, Nina. Bo slovenska gliva letela v vesolje?. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 30. sep. 2004, str. 48. [COBISS.SI-ID 1368457]
 
GUNDE-CIMERMAN, Nina. Mikroglive : neznane znanke : neraziskana življenjska okolja, v katerih domujejo mikroglive. Proteus, ISSN 0033-1805, januar 2001, let. 63, št. 5, str. 205-211, ilustr. [COBISS.SI-ID 735369]