Popularisation of science

Research on the field of extreme environments and extremophilic fungi have been presented in recent years (up to 2014) through 11 radio or television programmes, in 13 popular science articles in daily newspapers and magazines, and in the richly illustrated bilingual (Slovenian, English) book Microsafari (http://web.bf.uni-lj.si/bi/biologija-mikroorganizmov/Mikrosafari/Mikrosafari.html), and in a TEDx talk in December 2013 in Ljubljana. (http://www.youtube.com/watch?v=5NHfux0UVRw).

 

 

Book

GUNDE-CIMERMAN, Nina (avtor, prevajalec), OREN, Aharon (avtor, fotograf), PLEMENITAŠ, Ana (avtor, prevajalec). Mikrosafari : čudoviti svet mikroorganizmov solin = the beautiful world of microorganisms in the salterns. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2005. 159 str., ilustr. ISBN 86-341-3988-3. [COBISS.SI-ID 220766464]

 

Popular science articles

ŽGUR-BERTOK, Darja, PETROVIČ, Uroš, GUNDE-CIMERMAN, Nina. Katedra za molekularno genetiko in biologijo mikroorganizmov. Acta biologica slovenica : ABS. [Tiskana izd.]. 2020, vol. 63, št. 1, str. 109-114, ilustr. ISSN 1408-3671. [COBISS.SI-ID 28617219]

GUNDE-CIMERMAN, Nina. Dishwashers may harbor toxic fungi. Bottom line/health, ISSN 1092-0129, Mar. 2012, vol. 26, no. 3, str. 7. [COBISS.SI-ID 30247897]

GUNDE-CIMERMAN, Nina. Dishwashers can be breeding grounds. Bottom line,

personal, ISSN 0274-4805, 15 Jan. 2013, vol. 34, no. 2, str. 30-31. [COBISS.SI-ID 30430681]

GUNDE-CIMERMAN, Nina (drugo). 245 uspešnih Slovencev: znanstveniki : biotehnologija : Nina Gunde-Cimerman. Manager, ISSN 0353-8079, jun. 2012, št. 8, str. 30, ilustr. [COBISS.SI-ID 30228697]

REMŠKAR, Maja, VAUPOTIČ, Janja, MILOŠEV, Ingrid, DROBNE, Damjana, GUNDE-CIMERMAN, Nina, PIPAN TKALEC, Živa, FILIPIČ, Metka. Nanotehnologija v boju z nevarnimi nanodelci : kaj vemo o nanodelcih in njihovem vplivu na zdravje. Delo, ISSN 0350-7521, 22.02.2007, letn. 49, št. 43, str. 19. [COBISS.SI-ID 20595751]

GUNDE-CIMERMAN, Nina, PLEMENITAŠ, Ana. Mikrosafari - Čudoviti svet mikroorganizmov solin. Proteus, ISSN 0033-1805, maj-jun. 2006, letn. 68, št. 9/10, str. 460-461, ilustr. [COBISS.SI-ID 25374765]

GUNDE-CIMERMAN, Nina. Bo slovenska gliva letela v vesolje?. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 30. sep. 2004, str. 48. [COBISS.SI-ID 1368457]

GUNDE-CIMERMAN, Nina. Mikroglive : neznane znanke : neraziskana življenjska okolja, v katerih domujejo mikroglive. Proteus, ISSN 0033-1805, januar 2001, let. 63, št. 5, str. 205-211, ilustr. [COBISS.SI-ID 735369]

 

Interviews

KOSTANJŠEK, Rok (interviewee), GUNDE-CIMERMAN, Nina (interviewee). Welcome to the -omics era of the 21st century : will Proteus anguinus finally reveal all its mysteries? : interview with Rok Ko[s]tanjšek and Nina Gunde-Cimerman. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 49, št. 1, str. 7-10, ilustr. ISSN 0583-6050. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/8009/8100, DOI: 10.3986/ac.v49i1.8009. [COBISS.SI-ID 35062019], [JCRSNIP]

KOSTANJŠEK, Rok (interviewee), GUNDE-CIMERMAN, Nina (interviewee). Welcome to the -omics era of the 21st century : will proteus anguinus finally reveal all its mysteries? : interview with Rok Kotanjšek[!] and Nina Gunde-Cimerman. Acta carsologica. [Spletna izd.]. 2020, vol. 49, no. 1, str. 7-10, ilustr. ISSN 1580-2612. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/8009, DOI: 10.3986/ac.v49i1.8009. [COBISS.SI-ID 33440771], [JCRSNIP]

RATEJ, Maja (author, interviewer), GREGORIČ, Matjaž. Vse živo. 3, Neverjetni mikrobi. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. Frekvenca X, 145. https://val202.rtvslo.si/2019/02/frekvenca-x-145/. [COBISS.SI-ID 44452141]

GUNDE-CIMERMAN, Nina (interviewee). Kdo se boji črnih kvasovk?. Ognjišče. [Tiskana izd.]. jul. 2018, leto 54, št. 7, str. 64-65. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 4735055]

GUNDE-CIMERMAN, Nina (interviewee). Človeška ribica in biotehnološki titan. Večer. [Tiskana izd.]. 14. apr. 2018, str. 10-11. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 4672847]

GUNDE-CIMERMAN, Nina (intervjuvanec). Dr. Nina Gunde Cimerman. Mladina, ISSN 0350-9346, 1. jul. 2013, posebna št. , str. 80-84, portret. [COBISS.SI-ID 2833743]

GUNDE-CIMERMAN, Nina (intervjuvanec). Pomivalni stroji --- : --- gospodinjski inkubatorji nevarnih gliv. Mladina, ISSN 0350-9346, 2011, št. 25, str. 12. [COBISS.SI-ID 28856281]

GUNDE-CIMERMAN, Nina (intervjuvanec). Senzacija iz slovenskih pomivalnih strojev. Zdravje, ISSN 0351-5621, avg. 2011, letn. 33, št. 378, str. 17-19, ilustr. [COBISS.SI-ID 28855769]

GUNDE-CIMERMAN, Nina (intervjuvanec). Zakaj je slovenska sol tako bela?. Bonbon, ISSN 1854-4452, sep. 2009, letn. 4, št. 179, str. 10-14. [COBISS.SI-ID 27109849]

ČREPINŠEK, Zalika (intervjuvanec), TOMAŽEVIČ, Miha (intervjuvanec), IHAN, Alojz (intervjuvanec), ZAVRTANIK, Danilo (intervjuvanec), GUNDE-CIMERMAN, Nina (intervjuvanec). Intelektualci kot družbeni paraziti?. Finance, ISSN 1318-1548, 6. nov. 2009, št. 216, str. 16-17, portret. [COBISS.SI-ID 6180729]

TRILLER, Ciril (intervjuvanec), SMRKE, Dragica (intervjuvanec), GUNDE-CIMERMAN, Nina (intervjuvanec). Gnusno? Ne, naravno!. Jana, ISSN 0350-9125, 18. avg. 2009, letn. 37, str. 20-22. [COBISS.SI-ID 28256985]

GUNDE-CIMERMAN, Nina (intervjuvanec). Ličinke muhe pozdravijo kronične rane : na tak način je bilo v zadnjih letih uspešno pozdravljenih 33 bolnikov, ki jim zdravniki niso mogli več pomagati. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 2007, letn. 57, št. 152, str. 30, ilustr. [COBISS.SI-ID 23113177]

TURK, Marta (intervjuvanec), MUCK, Desa (intervjuvanec), GUNDE-CIMERMAN, Nina (intervjuvanec), POTRČ, Marjeta (intervjuvanec). Ženske na stranskem tiru. Naša žena, ISSN 0350-9737, 2005, let. 65, št. 3, str. 8-10. [COBISS.SI-ID 1368201]

GUNDE-CIMERMAN, Nina (intervjuvanec), SVETE, Tatjana (oseba, ki intervjuva). Drobni biokirurgi rešujejo življenja, 2005, let. XIII, št. 47, str. 9. [COBISS.SI-ID 1442441]

GUNDE-CIMERMAN, Nina (intervjuvanec). Sečoveljske glive tudi na Marsu? Naša žena, ISSN 0350-9737, 2004, let. 64, št. 6, str. 10-12. [COBISS.SI-ID 1184137]

GUNDE-CIMERMAN, Nina (intervjuvanec). Poiskati je treba življenje na : pogovor z biologinjo Nino Gunde Cimerman o mikrosvetu gliv v Sečoveljskih solinah. Primorske novice, ISSN 1580-4720. KP [Koprska izd.], 2004, št. 50, str. 13. [COBISS.SI-ID 1184393]

GUNDE-CIMERMAN, Nina (intervjuvanec), ŽELEZNIK, Neva (oseba, ki intervjuva). Zasvojena z glivami. 7D, ISSN 0351-8485. [Tiskana izd.], 2003, let. 52, št. 3, str. 12-13. [COBISS.SI-ID 1140873]

GUNDE-CIMERMAN, Nina (intervjuvanec). Intervju z Nino Gunde-Cimerman. Ona, ISSN 1318-3028, 1999, let. 1, št. 18, str. 10-14. [COBISS.SI-ID 690825]

 

Radio and television programmes

GUNDE-CIMERMAN, Nina (interviewee). 166 ekstremofili. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (54 min, 22 sek)). Številke. https://4d.rtvslo.si/arhiv/stevilke/174718309. [COBISS.SI-ID 46977027]

NEUBAUER, Sarah (author, interviewer), GUNDE-CIMERMAN, Nina (interviewee), TOMAŽIČ, Janez (interviewee), KRAIGHER, Alenka (interviewee). Zakaj je novi koronavirus tako poseben, da je ustavil svet?. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. 1 spletni vir (1 videodatoteka (9 min, 14 sek)), barve, zvok. Sobotni dnevnikov izbor. https://4d.rtvslo.si/arhiv/dnevnikov-izbor/174734058. [COBISS.SI-ID 46935299]

DACINGER, Renata (interviewer), SNOJ, Luka (interviewee), GUNDE-CIMERMAN, Nina (interviewee). Boj proti virusom in bakterijam : Ugriznimo znanost, RTV 4, 15. oktober 2020. [COBISS.SI-ID 33896707]

BATISTA ŠTADER, Elen (interviewer), GUNDE-CIMERMAN, Nina (interviewee). Premagajmo covid 19 : RTV Slovenija 1, 27. okt. 2020. [COBISS.SI-ID 46538243]

GUNDE-CIMERMAN, Nina, TRANTER, Martyn, KOSTANJŠEK, Rok, ZALAR, Polona, ZUPANČIČ, Jerneja. Neuničljive glive - prof. dr. Nina Gunde Cimerman : dokumentarna oddaja, 2/3. Ljubljana: RTV Slovenija javni zavod, 2019. Moj pogled na znanost. https://4d.rtvslo.si/arhiv/moj-pogled-na-znanost/174602952. [COBISS.SI-ID 1987829]

ALBREHT, Laura, JERŠINOVIČ, Nataša, COLJA, Teja, SAHIR, Dunia, KRŽAN, Andrej (discussant), JEMEC KOKALJ, Anita (discussant), GUNDE-CIMERMAN, Nina (discussant). Plastik, vse manj fantastik. Ljubljana: Radio študent, 2019. Frequenza della scienza. https://radiostudent.si/znanost/frequenza-della-scienza/plastik-vse-manj-fantastik. [COBISS.SI-ID 5032271]

ŠEBENIK, Špela, GUNDE-CIMERMAN, Nina (discussant). Dr. Nina Gunde Cimerman. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018. Razkošje v glavi. https://radioprvi.rtvslo.si/2018/12/razkosje-v-glavi-135/. [COBISS.SI-ID 4965967]

TENZE, Goran (interviewer), GUNDE-CIMERMAN, Nina (interviewee), KOSTANJŠEK, Rok (interviewee). Projekt Genom človeške ribice. Ljubljana: Radio Slovenija, program Ars, 2018. Pogled v znanost. https://ars.rtvslo.si/2018/03/pogled-v-znanost-158/. [COBISS.SI-ID 4671567]

SLAČEK, Nina, GUNDE-CIMERMAN, Nina (interviewee). Soline, led, pomivalni stroji --- ekstrema okolja so polna življenja. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018. Podobe znanja. https://ars.rtvslo.si/2018/12/podobe-znanja-127/. [COBISS.SI-ID 4969295]

JERŠINOVIČ, Nataša, SIMČIČ, Gregor, KOVAČ, Sebastjan, GUNDE-CIMERMAN, Nina (discussant), DOGŠA, Iztok (discussant), GABERŠČIK, Alenka (discussant), BELUŠIČ, Gregor (discussant). Večna žeja. Ljubljana: Radio študent, 2018. Frequenza della scienza. https://radiostudent.si/znanost/frequenza-della-scienza/ve%C4%8Dna-%C5%BEeja. [COBISS.SI-ID 4586063]

ŠEBENIK, Špela, GUNDE-CIMERMAN, Nina (discussant), PRELOVŠEK, Saša (discussant), DOMINKO, Robert (discussant), NOČ, Marko (discussant), ŽEKŠ, Boštjan (discussant). Zoisovi nagrajenci o znanosti. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018. Studio ob 17h. https://radioprvi.rtvslo.si/2018/11/studio-ob-sedemnajstih-vmes-porocila-824/. [COBISS.SI-ID 4909135]

GUNDE-CIMERMAN, Nina (interviewee). Človeška ribica : prispevek v oddaji Dan. na Planetu TV, 12. 4. 2018. [COBISS.SI-ID 4671311]

GUNDE-CIMERMAN, Nina (interviewee). Dosežki biologinje Nine Gunde Cimerman : oddaja Alpe Donava Jadran, program SLO 1, RTVSLO, Ljubljana, 9. november 2018, 17:25. [COBISS.SI-ID 4893775]

GUNDE-CIMERMAN, Nina (interviewee). Genom človeške ribice : TV Slovenija, oddaja Dobro jutro, 30. 3. 2018. [COBISS.SI-ID 4673103]

DACINGER, Renata (interviewer), ČUČEK, Anja (interviewer, scenarist), GUNDE-CIMERMAN, Nina (interviewee), ZALAR, Polona (interviewee), MATUL, Mojca (interviewee), TURK, Martina (interviewee), ZUPANČIČ, Jerneja (interviewee), GOSTINČAR, Cene (interviewee), ŽEL, Jana (interviewee), KUZMAN, Uroš (interviewee). Ekstremne glive. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. Ugriznimo znanost. http://4d.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/174469185. [COBISS.SI-ID 4314447]

GUNDE-CIMERMAN, Nina (interviewee), PRETNAR, Gorazd (interviewee), OTOREPEC, Peter (interviewee), BEOVIĆ, Bojana (interviewee), GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion (interviewee), RAVNIKAR, Maja (interviewee), BALASUBRAMANIAN, Mukundh Narayanan (interviewee), NOVAK BABIČ, Monika (interviewee). Bacili iz plaž in peskovnikov : oddaja Preverjeno, POP TV, 1. 9. 2015. Ljubljana: POP TV, 1. sep. 2015. http://www.24ur.com/novice/slovenija/bacili-iz-plaz-in-peskovnikov.html. [COBISS.SI-ID 3564367]

GUNDE-CIMERMAN, Nina (interviewee), ZWITTER, Tomaž (interviewee), TRAVEN, Gregor (interviewee). Je kdo tam zunaj? : oddaja Intelekta, Radio Slovenija, Prvi program, 3. 11. 2015. Ljubljana: RTV Slovenija, 2015. http://4d.rtvslo.si/arhiv/intelekta/174368926. [COBISS.SI-ID 3652431]

GUNDE-CIMERMAN, Nina (intervjuvanec). Črna kvasovka v pomivalnem stroju : oddaja Dobro jutro, TV SLO 1, 14. 10. 2013. Ljubljana: RTV Slovenija, 2013. http://ava.rtvslo.si/predvajaj/dobro-jutro-1-del/ava2.174242707/. [COBISS.SI-ID 2942287]

GUNDE-CIMERMAN, Nina (intervjuvanec). Prof. dr. Nina Gunde Cimerman : Radio Slovenija, Val 202 : oddaja Nedeljski gost, 23. 12. 2012. Ljubljana: RTV Slovenija, Val 202, 23. dec. 2012. http://tvslo.si/predvajaj/prof-dr-nina-gunde-cimerman/ava2.153826472/. [COBISS.SI-ID 2711887]

GUNDE-CIMERMAN, Nina (intervjuvanec). Black yeast found lurking in dishwashers : FOX 13 TV, Tampa, Florida, USA, March 19, 2012. Tampa: FOX 13, 2012. [COBISS.SI-ID 30588889]

GUNDE-CIMERMAN, Nina (intervjuvanec). Raziskovalno delo na področju ekstremofilnih mikroorganizmov : Oddaja Pogled v znanost, Radio Slovenija, 3. program, Ljubljana, 04. julij 2011 ob 13.05 uri. 2011; Ljubljana: Radio Slovenija. [COBISS.SI-ID 28703961]

GUNDE-CIMERMAN, Nina, GOSAR HIRCI, Barbara, ROPRET, Polonca, TAVZES, Črtomir, FRLJAK, Emina. Ugriznimo znanost, Restavratorstvo : [gosti oddaje na TV Slovenija, 1. program, januar 2011]. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Restavratorski centerTV Slovenija, 2011. [COBISS.SI-ID 512431147]

GUNDE-CIMERMAN, Nina (intervjuvanec). Nočni program : gostja na Radiu Slovenija, 1. program, 18. oktobra 2010. Ljubljana: Radio Slovenija, 2010. [COBISS.SI-ID 27897561]

GUNDE-CIMERMAN, Nina (intervjuvanec). Ugriznimo znanost : TV Slovenija, Oddaja o znanosti, 1. program, 23.11.2010 ob 18.00. Ljubljana: TV Slovenija, 2010. [COBISS.SI-ID 27896793]

GUNDE-CIMERMAN, Nina (intervjuvanec). Pogovor z Nino Gunde Cimerman : Naš gost, Oddaja na RTV Slovenija, 29. aprila 2006 (novinar Gojko Bervar). Ljubljana, 2006. [COBISS.SI-ID 24138457]

GUNDE-CIMERMAN, Nina. Muha blestivka v medicini. Ljubljana: Televizija Slovenija, 2. program, 17. okt. 2005. [COBISS.SI-ID 1368969]

GUNDE-CIMERMAN, Nina. Biološka raznovrstnost : radijska oddaja. Ljubljana: Radio Slovenija, III. program, 28.I.1998. 30 min. [COBISS.SI-ID 1571866]

GUNDE-CIMERMAN, Nina. Genetika in družba v 21. stoletju. Ljubljana: Radio Slovenija, III. program, 4. apr. 1998. [COBISS.SI-ID 477065]

GUNDE-CIMERMAN, Nina. Mikrosvet sečoveljskih solin. Ljubljana: Radio Slovenija, III. program, 4. mar. 1998. [COBISS.SI-ID 477321]

 

Exhibitions

GUNDE-CIMERMAN, Nina (avtor razstave), ZALAR, Polona (avtor razstave), TURK, Martina (avtor razstave), GOSTINČAR, Cene (avtor razstave), ZAJC, Janja (avtor razstave), JANČIČ, Sašo (avtor razstave), NOVAK, Monika (avtor razstave), ŠERE, Mojca (avtor razstave). Potop v mikrosvet ekstremnih voda : razstava Borze znanja : Nevidni svet voda, 1.-29. mar., 2013, Knjižnica Otona Župančiča. Ljubljana, 2013. [COBISS.SI-ID 2772047]

GUNDE-CIMERMAN, Nina (avtor razstave), ZALAR, Polona (avtor razstave), TURK, Martina (avtor razstave), GOSTINČAR, Cene (avtor razstave), ZAJC, Janja (avtor razstave), JANČIČ, Sašo (avtor razstave), NOVAK, Monika (avtor razstave), ŠERE, Mojca (avtor razstave). Potop v mikrosvet ekstremnih voda : razstava fotografij Borze znanja : Nevidni svet voda, 1.-29. mar., 2013, Knjižnica Otona Župančiča. Ljubljana, 2013. [COBISS.SI-ID 2771791]

GUNDE-CIMERMAN, Nina, ZALAR, Polona, KOGEJ, Tina, KOSELJ, Samo. Sečoveljske soline - domovanje ekstremofilnih gliv. Ljubljana: Slovenski festival znanosti, okt. 2000. [COBISS.SI-ID 693641]

 

Organizations of Congresses and Workshops

Acknowledgement to the research work in the field of extremophilic microorganisms represents a show of confidence in the organisation of, or help with the organisation of, the following congresses:

 

Halophiles 2004 (Ljubljana, Slovenia); organisation of the congress, http://web.bf.uni-lj.si/bi/halophiles/

Halophiles 2007 (Colchester, UK); collaboration with the organising committee of the congress,

International Medicinal Mushroom (IMMC 4) Conference, 2007 (Ljubljana, Slovenia); collaboration with the organising committee of the congress, http//:www.immc4.si

Emerging potential of Black yeasts, 2010, Ljubljana, Slovenia; organisation of the congress

http://blackyeast2010.bf.uni-lj.si/

-Polar and Alpine Microbiology Conference, 2011, Ljubljana, Slovenia; organisation of the congress

http://polaralpinemicrobiology2011.bf.uni-lj.si/